Åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger i Backe

Backe er en langsiktig og solid aktør i byggenæringen i Norge, med faglig dyktig, ambisiøs og ærlig som grunnverdier. Vi ønsker et seriøst arbeidsliv med trygge rammer for ansatte, utvikling av våre medarbeidere og en åpen bedriftskultur. Vi skal ha høy etisk standard i all vår forretningsvirksomhet og alle våre innkjøp.

For Backe er grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold relevant på flere måter; det gjelder først og fremst i vår rolle som arbeidsgiver, leverandør av entreprenørtjenester, innkjøper av varer og tjenester og i vår rolle som samfunnsaktør. Vår visjon er «Sammen gjør vi en forskjell». Alt vi gjør skal kjennetegnes av langsiktighet og bærekraft.

I samarbeid med våre leverandører skal vi til enhver tid jobbe for at inngåtte avtaler og innkjøp stammer fra bærekraftige leverandørkjeder. Som ledd i vårt arbeid med sosial bærekraft skal vi skaffe innsikt og ta ansvar i oppfølging av menneskerettigheter og arbeidsforhold i våre leverandørkjeder. Innsikten skal brukes til konkret handling.

Arbeid med bærekraftig forretningspraksis og gjennomføring av aktsomhetsvurdering er forankret i Backes politikk for bærekraftig forretningspraksis og skal baseres på OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

aktsomhetsvurdering-oecdmodell.png

I tråd med vår verdi om ærlighet og åpenhetsloven skal vi tilgjengeliggjøre og rapportere våre aktsomhetsvurderinger på backe.no og være åpne for dialog med våre omgivelser i vårt arbeid med sosial bærekraft.

Spørsmål rettes til direktør bærekraft Tom Ivar Myhre

Se hvordan våre største vareleverandører jobber med aktsomhetsvurderinger:

Maxbo
Ahlsell
Motek
Peri
​NG
Optimera
Cramo
UCO
NOBIA